Μέχρι τις 15/7 οι αιτήσεις για επαναμίσθωση εκτάσεων της Δ/νσης αγροτικής οικονομίας Θεσπρωτίας

Σύμφωνα με ενημέρωση από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας, όσοι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές μίσθωναν εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής,...

Σύμφωνα με ενημέρωση από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της ΠΕ Θεσπρωτίας, όσοι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές μίσθωναν εκτάσεις τις οποίες διαχειρίζεται η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής, και επιθυμούν να μισθώσουν τις εκτάσεις αυτές για την κτηνοτροφική περίοδο 2014-15, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας και να υποβάλουν αίτηση μίσθωσης μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουλίου, προσκομίζοντας το διπλότυπο είσπραξης της ΔΟΥ που αποδεικνύει την καταβολή του μισθώματος για το προηγούμενο έτος.

Σε περίπτωση μη καταβολής του δεν θα γίνει μίσθωση κατά την τρέχουσα κτηνοτροφική περίοδο.

Μετά τις 15 Ιουλίου, οι εκτάσεις για τις οποίες δεν θα έχει υποβληθεί αίτηση μίσθωσης, θα θεωρηθούν διαθέσιμες και θα διατεθούν προς μίσθωση όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4061/2012

In this article

Join the Conversation