Τα οργανικά κενά στα Γυμνάσια και Λύκεια της Θεσπρωτίας. Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις

ΤΟ ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ αριθ’ 15/22-06-2014 πράξη του, γνωστοποιεί τα παρακάτω οργανικά κενά και καλούνται οι εκπαιδευτικοί από μετάθεση, βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση και επανερχόμενοι από...

ΤΟ ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας με την υπ αριθ’ 15/22-06-2014 πράξη του, γνωστοποιεί τα παρακάτω οργανικά κενά και καλούνται οι εκπαιδευτικοί από μετάθεση, βελτίωση θέσης, οριστική τοποθέτηση και επανερχόμενοι από το εξωτερικό να υποβάλουν αίτηση δήλωσης οργανικής τοποθέτησης προς το ΠΥΣΔΕ Θεσπρωτίας εντός 5 ημερών έως Παρασκευή 26-06-2015 και ώρα 12:00 .

Μπορούν να δηλωθούν περισσότερες προτιμήσεις από τα οργανικά κενά που υπάρχουν διότι μπορεί να προκύψουν οργανικά κενά κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων. Οι δηλώσεις προτίμησης μπορούν να σταλούν και με fax στο 2665023777.

In this article

Join the Conversation