Ανησυχία από την εκλογή “Τσάμη” δήμαρχου στην Κονίσπολη, δίπλα στη Θεσπρωτία

Γράφει ο πατήρ Ηλίας Μάκος Ανησυχία εκφράζεται από διάφορους κύκλους στην Ελλάδα και στην Αλβανία, που τάσσονται υπέρ των ομαλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, χωρίς αλβανικές εθνικιστικές...

Γράφει ο πατήρ Ηλίας Μάκος

Ανησυχία εκφράζεται από διάφορους κύκλους στην Ελλάδα και στην Αλβανία, που τάσσονται υπέρ των ομαλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, χωρίς αλβανικές εθνικιστικές προκλήσεις, από την εκλογή Τσάμη δήμαρχου στην Κονίσπολη, δίπλα στη Θεσπρωτία!

Ελπίζουν ο Shuaip Beqir να αποφύγει τις οξύτητες και να πολιτευτεί αυτοδιοικητικά και μόνο. O δήμος Κονίσπολης γειτνιάζει με τη Shuaip Beqir Θεσπρωτία, η κωμόπολη της Κονίσπολης κατοικείται αποκλειστικά από Μουσουλμάνους, τα περισσότερα όμως χωριά της περιοχής είναι μεικτά, από Έλληνες και Μουσουλμάνους.

Ο πρώην βουλευτής Θεσπρωτίας Στρατής Αθανασάκος, που ήταν άριστος γνώστης του λεγόμενου “Τσάμικου” θέματος, είχε καταθέσει υπόμνημα επ’ αυτού, το 1986, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων:

« Όπως βεβαιώνουν οι ιστορικοί, αλλά και όπως είναι τοπικά παραδεκτό, οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες είναι απόγονοι των Θεσπρωτών και προέρχονται από τους κατά καιρούς εξισλαμισθέντες κατοίκους της περιοχής. Στο θεσπρωτικό χώρο δεν εγκαταστάθηκαν Τούρκοι ως έποικοι, αλλά ελάχιστοι ως όργανα της τουρκικής διοικήσεως, οι οποίοι, όμως, δεν παρέμειναν μόνιμα και οικογενειακά στον τόπο. » Ούτε Αλβανοί από την ιστορικά παραδεκτή Αλβανία, εγκαταστάθηκαν ποτέ στην Θεσπρωτία. Συνεπώς οι αποτελέσαντες κατά καιρούς την μειονότητα αυτή, δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί ότι έλκουν την καταγωγή και έχουν εθνική καταγωγή τουρκική ή αλβανική. » Οι Μουσουλμάνοι Τσάμηδες διακρίνονταν περισσότερο για το έντονο θρησκευτικό τους πιστεύω και λιγότερο για το εθνικό τους πιστεύω και θεωρούσαν πατρίδα τους τη χώρα της θρησκείας τους, την Τουρκία. Γι’ αυτό και μετά τη μη ανταλλαγή τους κατά το 1926, πωλούσαν, όσοι έβρισκαν αγοραστές, την ακίνητη περιουσία τους και μετανάστευαν στην Τουρκία και κανένας στην Αλβανία».

In this article

Join the Conversation