Μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις των γυμναστών στον ΣΚΑ Παραμυθιάς για τα προγράμματα Κολύμβησης

Στον Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού Παραμυθιάς θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι Γυμναστές που επιθυμούν να εργαστούν στα προγράμματα Κολύμβησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση με...

Στον Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού Παραμυθιάς θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι Γυμναστές που επιθυμούν να εργαστούν στα προγράμματα Κολύμβησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στα γραφεία του συλλόγου στην Παραμυθιά (Τηλ.: 6973905396).

Tα επικυρωμένα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μέχρι την Παρασκευή 10 Ιουλίου είναι:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2. Τίτλοι σπουδών (Πτυχίο – Μεταπτυχιακό – Διδακτορικό)
3. Κάρτα ανεργίας, βεβαίωση ανεργίας
4. Ειδικότητα
5. Εντοπιότητα (Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας κ Δημοτικότητας)
6. Οικογενειακή Κατάσταση
In this article

Join the Conversation