23 θέσεις εργασίας Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Μέχρι την Δευτέρα οι αιτήσεις

23 θέσεις εργασίας για 5 μήνες μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, προέκυψαν για την εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον ΟΑΕΔ απο εδώ, μέχρι...

23 θέσεις εργασίας για 5 μήνες μέσω του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα, προέκυψαν για την εφορεία αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στον ΟΑΕΔ απο εδώ, μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015 (12.00 μ.μ.)

Oι θέσεις:
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ) 3 θέσεις
ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 8 θέσεις
ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 1 θέσεις
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 2 θέσεις
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ – ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΟΙ 2 θέσεις
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1 θέσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 θέσεις
ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 2 θέσεις
ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ 1 θέσεις
ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 2 θέσεις
In this article

Join the Conversation