615.000 ευρώ για βελτιώσεις και εκσυγχρονισμό των αρδευτικών έργων του Δήμου Σουλίου

Ο Δήμος Σουλίου διακηρύττει ότι την 04 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου...

Ο Δήμος Σουλίου διακηρύττει ότι την 04 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σουλίου (Κ. Καραμανλή 178 –αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία  για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Βελτιώσεις εκσυγχρονισμός αρδευτικών έργων Δήμου Σουλίου Ν. Θεσπρωτίας.».

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) Ηλεκτρομηχανολογικά και δαπάνη 433.819,33€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
β)Μεταλλικά στοιχεία & Κατασκευές και δαπάνη 55.311,32€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 106978/1990/09-10-2014 από την Δ/νση Τεχνικών έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, ανέρχεται στο ποσό των 489.130,65 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 615.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου (Κ. Καραμανλή 178) στην Παραμυθιά Ν. Θεσπρωτίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι τις 30/07/2015 ημέρα Πέμπτη.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2666360129, FAX επικοινωνίας 2666029122, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Παππάς Γρηγόριος.

In this article

Join the Conversation