Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με απαγόρευση στάθμευσης και δημιουργία νέου πάρκινγκ στη Παραμυθιά

Τάξη στο κυκλοφοριακό χάος που προκύπτει από στάση και στάθμευση οχημάτων, προσπαθεί να βάλει το συμβούλιο της ΔΚ Παραμυθιάς, με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε σημεία...

Τάξη στο κυκλοφοριακό χάος που προκύπτει από στάση και στάθμευση οχημάτων, προσπαθεί να βάλει το συμβούλιο της ΔΚ Παραμυθιάς, με την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων σε σημεία των οδών Κ. Καραμανλή και 49 προκρίτων, καθώς και της αρχής του περιφερειακού Αγ. Δονάτου, με παράλληλη δημιουργία πάρκινγκ στην πίσω αυλή του 2ο Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς,

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση, θα απαγορεύεται η στάση και στάθμευση από το Συνεταιρισμό Ηλεκτρολόγων μέχρι το 2ο Νηπιαγωγείο Παραμυθιάς, από το κατάστημα «Γυροβολιά» μέχρι και το «Masa mia» και από το κατάστημα «ARTE» μέχρι και την είσοδο του Ειρηνοδικείου. Επίσης αποφάσισε την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από το κατάστημα «Διεθνές» έως και τα Ε.Λ.Τ.Α. και τη δημιουργία νοητού πεζοδρομίου, πλάτους 2,5 μ. περίπου, με παράλληλη σηματοδότηση επί της οδού καθώς και κίτρινη διαγράμμιση που θα επισημάνει την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης. Τα οχήματα θα μπορούν να σταθμεύουν στην πίσω αυλή του 2ου νηπιαγωγείου.

Oι αποφάσεις της ΔΚ Παραμυθιάς, θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη απόφασης.


In this article

Join the Conversation