Νέα ημερομηνία του διαγωνισμού για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καρβουναρίου

Η επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καρβουναρίου”, ανακοίνωσε πως σύμφωνα με την αρ. 213/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης...

Η επιτροπή διαγωνισμού του έργου “Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Καρβουναρίου”, ανακοίνωσε πως σύμφωνα με την αρ. 213/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σουλίου, ορίστηκε ως νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου, η Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν τα τείχη δημοπράτησης μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου

In this article

Join the Conversation