133.704 € στο Δήμο Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών

Το ποσό των 133.704,98 θα κατανεμηθεί στο Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το εν...

Το ποσό των 133.704,98 θα κατανεμηθεί στο Δήμου Σουλίου για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών.

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το εν λόγω ποσό προέρχεται από τον λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» και αποδίδεται ως όγδοη τακτική επιχορήγηση έτους 2015 σε όλους τους Δήμους της Χώρας. Συνολικά στη Θεσπρωτία θα κατανεμηθούν 681.009 ως εξής:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 400.531,08
ΣΟΥΛΙΟΥ 133.704,98
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 146.774,65

Δείτε στη σχετική απόφαση πώς θα κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα τα ποσά εδώ


In this article

Join the Conversation