Μέχρι την Πέμπτη οι προτάσεις για τον Κανονισμό Καθαριότητας

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας, με το οποίο καθορίζονται θέματα και κανόνες που αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας...

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σουλίου θέτει σε δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο του Κανονισμού Καθαριότητας, με το οποίο καθορίζονται θέματα και κανόνες που αφορούν στην τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους του Δήμου και γενικότερα στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των επαγγελματιών της πόλης θα ληφθούν υπόψη πριν την τελική διατύπωση της εισήγησης προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο. Η Υπηρεσία Καθαριότητας ζητά την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, προκειμένου ο Κανονισμός που θα διαμορφωθεί να είναι σεβαστός από όλους και να στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής στην πόλη μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η επίτευξη του στόχου αφορά στον καθένα μας ξεχωριστά. Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις σας, μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στο e-mail [email protected] ή στο fax 2666024100, ή με την κατάθεση ή αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: K. Καραμανλή 179 Δημαρχείο Σουλίου Τ.Κ 46200 , με τη σημείωση «Δημόσια Διαβούλευση Κανονισμού Καθαριότητας».

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 2666024100.

Διαβάστε το προσχέδιο εδω

In this article

Join the Conversation