Οι Ειδικότητες του ΕΠΑΛ Παραμυθιάς για το νέο έτος. Ποιοι μπορούν να εγγραφούν

5 ειδικότητες θα λειτουργήσουν στο Επαγγελματικό Λύκειο Παραμυθιάς για το νέο σχολικό έτος και πιο συγκεκριμένα: 1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, 2.Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, 3.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων...

5 ειδικότητες θα λειτουργήσουν στο Επαγγελματικό Λύκειο Παραμυθιάς για το νέο σχολικό έτος και πιο συγκεκριμένα:
1.Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
2.Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών,
3.Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων,
4.Τεχνικός Οχημάτων,
5.Κομμωτικής Τέχνης (νεοσύστατη ειδικότητα).
Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγούνται:
(α) Απολυτήριο Λυκείου πλήρως ισότιμο και ισοδύναμο με το Απολυτήριο του Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ),
(β) Πτυχίο ειδικότητας επιπέδου
Υπενθυμίζουμε πως στο ΕΠΑ.Λ. μπορούν να εγγραφούν:
απόφοιτοι Γυμνασίου για την απόκτηση Απολυτηρίου Λυκείου και Πτυχίου ειδικότητας,
απόφοιτοι Γενικού Λυκείου, στη Β’ τάξη, για την απόκτηση Πτυχίου Ειδικότητας, παρακολουθώντας MONO μαθήματα ειδικότητας.
απόφοιτοι ΤΕΕ, ΤΕΛ ή Επαγγελματικού Λυκείου, στη Β’ τάξη, για την απόκτηση δεύτερου Πτυχίου ειδικότητας, παρακολουθώντας MONO μαθήματα ειδικότητας.
In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!