Χειρόγραφος κώδικας ιερέα της Σέλλιανης του 1672 αποτελει κειμήλιο μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας

Αποτελεί κειμήλιο μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, όπως επισημαίνουν και οι κάτοικοι της Κρυσταλλοπηγής (Σέλλιανης) Παραμυθιάς, ο ευρισκόμενος μέχρι και σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών χειρόγραφος κώδικας του...

Αποτελεί κειμήλιο μεγάλης ιστορικής και αρχαιολογικής αξίας, όπως επισημαίνουν και οι κάτοικοι της Κρυσταλλοπηγής (Σέλλιανης) Παραμυθιάς, ο ευρισκόμενος μέχρι και σήμερα στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών χειρόγραφος κώδικας του έτους 1672 μ.Χ., ο οποίος γράφτηκε από τον συντοπίτη τους ιερέα Ευστράτιο.

Πρόκειται κυρίως για χειρόγραφο θρησκευτικού και τοπικού περιεχομένου, που καταγράφει πτυχές από την τουρκοκρατούμενη εποχή, αλλά αναφέρεται και σε ιστορικά δρώμενα.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος αποτελεί τον θεματοφύλακα της γραπτής πνευματικής παρακαταθήκης των Ελλήνων και την κιβωτό ενός μοναδικού πλούτου στον οποίο καταγράφεται η πορεία της ελληνικής σκέψης και ιστορίας δια μέσου των αιώνων. Κύριος στόχος της όμως είναι ο απαράμιλλος αυτός πλούτος να μην παραμείνει απλά φυλασσόμενος, αλλά να μεταμορφωθεί σε γνώση που διαχέεται στην κοινωνία.

Η ενεργητική προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, η διάδοσή της στο παρόν και το μέλλον, η διαφύλαξη της «εθνικής μνήμης» και η προστασία του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στην πληροφορία, αποτελούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του θεσμού της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Η.Μ

In this article

Join the Conversation