Μεγάλη προσέλευση στον Ιστορικό Ναο της Αγ. Σοφίας στην Βρυσοπούλα Παραμυθιάς

Γράφει ο πατήρ Ηλίας Μάκος Εόρτασε με προσέλευση πολλών πιστών ο ιστορικός ναός της αγίας Σοφίας στη Βρυσοπούλα Παραμυθιάς. Λατρευτικά με εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και κοινωνικά με διήμερο...

Γράφει ο πατήρ Ηλίας Μάκος

Εόρτασε με προσέλευση πολλών πιστών ο ιστορικός ναός της αγίας Σοφίας στη Βρυσοπούλα Παραμυθιάς. Λατρευτικά με εσπερινό μετ’ αρτοκλασίας και κοινωνικά με διήμερο πανηγύρι, όπου προσφέρθηκε δωρεάν φαγητό.

Ο ναός χτίστηκε το 1878, όπως αναφέρεται σε εντοιχισμένη πλάκα. Αυτό, που τον ξεχωρίζει, είναι οι αγιογραφίες του, που, όμως, με τον χρόνο ξεθωριάζουν. Σ’ αυτό το ναό ο φιλόλογος-ερευνητής και πρώην βουλευτής Μιχάλης Παντούλας ανακάλυψε μια σπάνια αγιογραφία του αγίου Κοσμά. Ο ουρανός του θόλου του καθολικού,καλύπτεται από τη μάρτυρα αγία Σοφία, ενώ υπάρχουν τέσσερις σειρές αγίων ολόσωμων και μικρόσωμων και στα διάκενα έχουν αγιογραφηθεί μικρές εικόνες από τα πάθη του Χριστού.

Στο ασβεστόχτιστο χώρισμα μεταξύ καθολικού και γυναικωνίτη, σώζεται η επιγραφή: “Ηστορίθη δε η ζωγραφιά εις 1879/ του επιτροπεύοντος κυρίου Αναγνώστη/Παπασταύρου αρχιερατεύοντος του θεοφιλεστάτου παραμηθύα γρηγορίου και πανταζή μιτσι διμιτρι ράφτι και τάσι λόλου δηα χηρός Βασιλήου Κ Μπαμπουργιώτη ηουλίου 8”.

In this article

Join the Conversation