Τα τελικά αποτελέσματα στη Θεσπρωτία και στους 3 δήμους

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν, τα τελικά αποτελέσματα τόσο στο νομό Θεσπρωτίας, όσο και στους 3 δήμους, όπως αυτά μεταδίδονται από το υπουργείο εσωτερικών        ...

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν, τα τελικά αποτελέσματα τόσο στο νομό Θεσπρωτίας, όσο και στους 3 δήμους, όπως αυτά μεταδίδονται από το υπουργείο εσωτερικών

 

 

 

 

 

Νομός Θεσπρωτίας

Δήμος Σουλίου

Δήμος Ηγουμενιτσας

Δήμος Φιλιατών

In this article

Join the Conversation