Απο σήμερα οι αιτήσεις για τα οκτάμηνα στο Δήμο Σουλίου

Σε συνεχεία επικοινωνίας με τον ΑΣΕΠ και με όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν.2190/94 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους...

Σε συνεχεία επικοινωνίας με τον ΑΣΕΠ και με όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 28 του Ν.2190/94 Ρύθμιση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις προεκλογικές περιόδους, ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι οι διαδικασίες της ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης του Δήμου Σουλίου για πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα συνεχίζονται μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης.

Η κατάθεση των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνει από Πέμπτη 24/9/2015 έως και 5/10/2015 ημέρα Δευτέρα (για χρονικό διάστημα 10 ημερών το οποίο από την νέα δημοσίευση της ανακοίνωσης στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σουλίου).


Η Δήμαρχος Σουλίου
Μπραΐμη-Μπότση Σταυρούλα

In this article

Join the Conversation