Διαβούλευση για μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο Καρβουνάρι Παραμυθιάς

Ο προεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100...

Ο προεδρος του περιφερειακού συμβουλίου ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια ή βιορευστά), ισχύος 100 KW, η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στη θέση «Μάρα» της Τ.Κ. Καρβουναρίου του Δήμου Σουλίου, Π.Ε. Θεσπρωτίας».

Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας είναι η κα Φλωρένια Λιόλιου. Ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης ορίζεται η 01-10-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 19-11 -2015.

Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 05-09-2015 και ημερομηνία λήξης αυτής η 16-11-2015.

Αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου.

Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου- εκτός του Περιφερειακού Συμβουλίου- για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων καθώς και την παραλαβή των εγγράφων απόψεων και προτάσεων των πολιτών και φορέων είναι το Τμήμα Περ/ντος & Υδροοικονομίας Π. Ε. Θεσπρωτίας ( Διοικητήριο Ηγουμενίτσα), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


In this article

Join the Conversation