Εργασία των νηπίων του 1ου Νηπιαγωγείου Παραμυθιάς με θέμα το λουνα παρκ του Λαμπόβου

Πάντα στο κλίμα της εποχής το 1ο νηπιαγωγείο Παραμυθιας. Αυτη την φορά το θέμα τους ήταν ο Λάμποβος. Τα νήπια με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους, κατασκεύασαν χειροτεχνίες...

Πάντα στο κλίμα της εποχής το 1ο νηπιαγωγείο Παραμυθιας. Αυτη την φορά το θέμα τους ήταν ο Λάμποβος.

Τα νήπια με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών τους, κατασκεύασαν χειροτεχνίες αναπαριστάνοντας το λουνα παρκ.

Δειτε στις φωτογραφίες, χαρακτηριστικές φωτογραφίες απο την εργασία των μικρών μας φίλων

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!