Νεος πρόεδρος του ΟΛΗΓ ο Αντρέας Νταής. Δείτε το νέο ΔΣ

O Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Θεσπρωτίας και πρώην δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ανδρέας Νταής αναλαμβάνει νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, στην θέση του Βασίλη Διαμάντη. Το νέο...

O Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Θεσπρωτίας και πρώην δήμαρχος Ηγουμενίτσας Ανδρέας Νταής αναλαμβάνει νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, στην θέση του Βασίλη Διαμάντη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο το ΟΛΗΓ συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Η σύνθεση έχει ως εξής:
1. Ανδρέας Νταής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. Ευάγγελος Χίσσας, Αντιπρόεδρος
3. Σπυρίδων Τζάφος, Μέλος
4. Λιάγκος Αθανάσιος, Μέλος
5. Τακλάκογλου Παναγιώτης, Μέλος Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε.
6. Καρώνας Δημήτριος, Μέλος Εκπρόσωπος Εργαζομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
7. Τσάτσας Χαρίλαος, Μέλος Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτία

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του, θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και δράσεις, ώστε το λιμάνι να αξιοποιήσει πλήρως τη δυναμική του, αναλαμβάνοντας κάθε δραστηριότητα που έχει σχέση με τολιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλη εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν τωνπαραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών με διαφάνεια συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, του σχεδιασμού, και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων.

Σημαντικός παράγοντας θα σταθεί η εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς, καθώς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.

In this article

Join the Conversation