Πρόσληψη ενός γεωπόνου και ενός εκπαιδευτή λαϊκών τεχνών απο το ΝΠΔΔ Αρωγή

Στην πρόσληψη ενός ΠΕ γεωπόνου και ενός ΔΕ εκπαιδευτή λαϊκών τεχνών για τις ανάγκες του β’ παιδικού σταθμού Παραμυθιάς και του ΚΔΑΠ Γκρικας αντίστοιχα, προχωρά το ΝΠΔΔ Αρωγή...

Στην πρόσληψη ενός ΠΕ γεωπόνου και ενός ΔΕ εκπαιδευτή λαϊκών τεχνών για τις ανάγκες του β’ παιδικού σταθμού Παραμυθιάς και του ΚΔΑΠ Γκρικας αντίστοιχα, προχωρά το ΝΠΔΔ Αρωγή του Δήμου Σουλίου

Οι σχετικές αιτήσεις των υποψήφιων θα πρεπει να απευθύνονται στο Ν.Π.Δ.Δ. «Αρωγή» και θα υποβάλονται μέχρι την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου επί της οδού 49 Προκρίτων (στο γραφείο του Α΄ Παιδικού Σταθμού) στην Παραμυθιά

Πληροφορίες παρέχονται στην ανωτέρω διεύθυνση τις εργάσιμες ημέρες (09.00-13.00), τηλ. 26660 22366 κ. Μάρκου Γεωργία

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!