Ερώτηση Μάριου Κάτση για τη διατήρηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Προς τον κ. Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θέμα: Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών – Συνέχιση λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Σήμερα το ελλιπές, αλλά μοναδικό...

Οι Φ.Δ.Π.Π σήμερα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς καμία χρηματοδότηση, αλλά και χωρίς προσωπικό μετά τις 31-12-2015, καθώς τότε λήγει τόσο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» – ΕΣΠΑ 2007-2013, που χρηματοδοτεί αποκλειστικά τη λειτουργία τους, όσο και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του συνόλου του προσωπικού τους. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία επίσημη θέση από το Υπουργείο σχετικά το τι μέλλει γενέσθαι με τους Φ.Δ.Π.Π. και το προσωπικό τους από την 1-1-2016. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, αλλά και να δοθεί λύση για το υπόλοιπο 70% των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας, που δεν υπάγονται σε κανενός είδους διαχείριση και διοίκηση, ανακοινώθηκε τον Απρίλιο του 2014 από την τότε ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, η έναρξη του Εθνικού Διαλόγου για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών.

Ο Εθνικός Διάλογος, στον οποίο συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, Σύλλογος Εργαζομένων στους Φ.Δ.Π.Π, Δίκτυο Φ.Δ., Αποκεντρωμένη Διοίκηση), ολοκλήρωσε τις εργασίες του τον Νοέμβριο του 2014, παρουσιάζοντας στην τότε πολιτική ηγεσία το σχετικό Πόρισμα σχετικά με την αρχιτεκτονική του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Παρά το γεγονός ότι το Πόρισμα ήταν ΟΜΟΦΩΝΟ σε ότι αφορούσε τους Φ.Δ.Π.Π., αυτό δεν έγινε ποτέ αποδεκτό από την τότε πολιτική ηγεσία, ενώ φαίνεται ότι και η σημερινή ηγεσία του υπουργείου δεν το έχει μέχρι στιγμής υιοθετήσει και υλοποιήσει.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είχε στηλιτεύσει τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις των Φ.Δ.Π.Π. ζητώντας μάλιστα ονομαστική ψηφοφορία κατά την ψήφιση του επίμαχου νομοσχεδίου (Ν. 4109/2013) στη Βουλή. Διαχρονικά η πολιτεία δεν θωράκισε θεσμικά τους Φ.Δ.Π.Π. με τα απαραίτητα Προεδρικά διατάγματα και (Ν. 1650/86) και τις προδιαγραφές σύνταξης Σχεδίων Διαχείρισης (Ν. 3937/2011).

Μέχρι και σήμερα δεν έχει δαπανηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό ούτε ένα ευρώ για την λειτουργία των Φ.Δ.Π.Π. και την διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών γενικότερα, καθιστώντας την Ελλάδα την μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν δαπανά ούτε ένα ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις προστατευόμενες περιοχές.

Το προσωπικό των Φ.Δ. διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική επάρκεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του συστήματος, καθώς και στην υλοποίηση της διαχείρισης ενώ παράλληλα η τεχνογνωσία και η εξειδικευμένη εμπειρία (σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE, παρακολούθηση σεμιναρίων για Επιστημονική Παρακολούθηση, κ.ά.), καθώς και οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία που έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από το υφιστάμενο προσωπικό δεν πρέπει να χαθούν, καθώς αποτελούν εγγύηση για την ομαλή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και των προγραμμάτων που θα πρέπει να υλοποιηθούν και κατά την νέα χρηματοδοτική περίοδο, 2014-2020.

Επίσης οι ανελαστικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων της μισθοδοσίας του προσωπικού των Φ.Δ. δεν μπορούν να καλυφθούν από το νέο ΕΠΠΕΡΑΑ (2014-2020) και θα πρέπει αυτή η δαπάνη να συμπεριληφθεί στον τακτικό προϋπολογισμό του έτους 2016. Στο τέλος του 2015 λήγει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» από πόρους του οποίου χρηματοδοτείται η συνολική λειτουργία και οι δράσεις των Φ.Δ.Π.Π. με αποτέλεσμα η συνέχιση λειτουργίας του μοναδικού σχήματος διοίκησης και διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και των εργαζομένων τους να βρίσκεται κυριολεκτικά μετέωρη.

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Προτίθεται να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις προτάσεις του Ομόφωνου Πορίσματος του Εθνικού Διαλόγου άμεσα ώστε να μην χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος για το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών;
2. Προτίθεται να προβεί σε άμεση κατάργηση του άρθρου 8 Ν. 4109/2013 για τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις Φ.Δ.Π.Π.;
3. Προτίθεται να διατηρήσει και να ενισχύσει τους Φ.Δ.Π.Π. ως Νομικά Πρόσωπα υπαγόμενα σαφώς στην ευθύνη και εποπτεία του ΥΠΑΠΕΝ;
4. Προτίθεται να διατηρήσει το υφιστάμενο προσωπικό των Φ.Δ.Π.Π. ως τακτικό καλύπτοντας παράλληλα τις λειτουργικές δαπάνες των Φ.Δ.Π.Π. από τον τακτικό Προϋπολογισμό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία τους και μετά τις 31-12-2015;
In this article

Join the Conversation