Ο Σύλλογος Πολυτέκνων Παραμυθιάς για την «Κάρτα Πολιτισμού»

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Παραμυθιάς, τα μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να έχουν δωρεάν είσοδο σε όλα τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και μειωμένη...

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων Παραμυθιάς, τα μέλη του Συλλόγου, προκειμένου να έχουν δωρεάν είσοδο σε όλα τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς χώρους, καθώς και μειωμένη έως δωρεάν είσοδο (αναλόγως την εκδήλωση) σε μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις,  θα πρέπει να προμηθευτούν την «Κάρτα Πολιτισμού».

Οι «Κάρτα Πολιτισμού» χορηγείται σε πολύτεκνους, μετά από σχετική αίτηση στο ΚΕΠ Παραμυθιάς, συνοδευόμενη από με μια πρόσφατη φωτογραφία του κάθε γονέα, φωτοτυπία ταυτότητας και θεωρημένο βιβλιάριο πολυτέκνωνIn this article

Join the Conversation