14.250 ευρώ ως επιχορήγηση στα 7 αθλητικά σωματεία του Δήμου Σουλίου

Την επιχορήγηση με 14.250 ευρώ στα 7 αθλητικά σωματεία του Δήμου Σουλίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 202 ”Επιχορηγήσεις και βοηθήματα”, του Ν...

Την επιχορήγηση με 14.250 ευρώ στα 7 αθλητικά σωματεία του Δήμου Σουλίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 202 ”Επιχορηγήσεις και βοηθήματα”, του Ν 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

Τα κριτήρια της χρηματοδότησής τους είναι: πάγιο 500,00 ευρώ, μπόνους υποδομών 500,00 ευρώ ανά ακαδημία (μέχρι 3 ανά σωματείο), πάγια έξοδα πρωταθλήματος από 250,00 έως 500,00 ευρώ και έξοδα μετακίνησης πρωταθλήματος (τοπικό- περιφερειακό- εκτός περιφέρειας) 500,00 έως 750,00 ευρώ

Ποιο συγκεκριμένα, ανά σωματείο προκύπτουν τα εξής ποσά:
– ΚΑΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3.250€
– ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3.000€
– ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2.000€
– ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 2.000€
– ΑΜΑΖΟΝΕΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 1.500€
– ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ 1.250€
– ΠΡΟΔΡΟΜΙ 1.250€

Την επιχορήγηση με 14.250 ευρώ στα 7 αθλητικά σωματεία του Δήμου Σουλίου, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 202 ”Επιχορηγήσεις και βοηθήματα”, του Ν 3463/2006 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

 

Τα κριτήρια της χρηματοδότησής τους είναι: πάγιο 500,00 ευρώ ,μπόνους υποδομών 500,00

ευρώ ανά ακαδημία (μέχρι τρεις ανά σωματείο), πάγια έξοδα πρωταθλήματος από 250,00 έως 500,00 ευρώ και έξοδα μετακίνησης πρωταθλήματος (τοπικό- περιφερειακό- εκτός περιφέρειας) 500,00 έως 750,00 ευρώ

 

Ποιο συγκεκριμένα, ανά σωματείο προκύπτουν τα εξής ποσά:

 

ΚΑΕ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3.250€

ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 3.000€

ΣΟΥΛΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 2.000€

ΔΟΞΑ ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ 2.000 €

ΑΜΑΖΟΝΕΣ 1.500 €

ΘΥΕΛΛΑ ΓΚΡΙΚΑΣ ΨΑΚΑΣ 1.250 €

ΠΡΟΔΡΟΜΙ 1.250 €

In this article

Join the Conversation