Γυμνάσιο Γαρδικίου: Βράβευση από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για εργασία για τους 49 Πρόκριτους Παραμυθιάς

Σε πανηγυρικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, η βράβευση των μαθητών δέκα σχολείων της χώρας για την επιτυχή συμμετοχή τους στη δράση «Διάλογοι» της Ακαδημίας Πλάτωνος του...