Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη εκπαιδευτών για Πρόγραμμα Κατάρτισης για αρωματικά φυτά

Πρόγραμμα Κατάρτισης 260 ωρών με θέμα: «Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής για την Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην παραγωγή και πώληση αρωματικών/ φαρμακευτικών φυτών» πρόκειται να υλoποιηθεί στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης...

• Για την ενότητα «Ασφάλεια Εργαζομένων» 10 ώρες _ Μηχανικός Παραγωγής ή Μηχανικός Ασφαλείας
• Για τις ενότητες «Μάρκετινγκ, Δημόσιες Σχέσεις,» 48 ώρες _ 1η ανάθεση: Πτυχιούχοι ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών _ 2η ανάθεση: Πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης
• Για την ενότητα «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας» 24 ώρες _ Πτυχιούχοι ΑΕΙ ΠΕ9 Οικονομικών Επιστημών, Νομικής – Πολιτικών Επιστημών ΠΕ13
• Για την ενότητα «Πληροφορική» 48 ώρες _ 1η ανάθεση: ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής _ 2η ανάθεση: ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ9 με 300 ώρες τουλάχιστον εξειδίκευση στην Πληροφορική
• Για την ενότητα « Πωλήσεις-Προϊόν- Πωλητής -Πελάτης » 30 ώρες _ 1η ανάθεση: Πτυχιούχοι ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών με 3 έτη εμπειρία _ 2η ανάθεση: Πτυχιούχοι ΑΕΙ με 3 έτη εμπειρία στις πωλήσεις
• Για την ενότητα «Αποτελεσματική Ηγεσία και Ανθρώπινος Παράγων» 24 ώρες _ 1η ανάθεση: Ψυχολόγοι Εργασίας – Ψυχολόγοι ΑΕΙ _ 2η ανάθεση: Κοινωνιολόγοι ΑΕΙ
• Για την ενότητα «Εισαγωγή, Case Study» 76 ώρες _ 1η ανάθεση: Γεωπόνοι ΑΕΙ ΠΕ14 τμημάτων φυτικής παραγωγής _ 2η ανάθεση: Φυτικής παραγωγής ΤΕΙ ΤΕ01 Οι Πίνακες αξιολόγησης & αποκλειομένων θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 27/11/2015 στον πίνακα Ανακοινώσεων του ΚΕΚ Ιωαννίνων και στην Ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

In this article

Join the Conversation