Ερώτηση Γιόγιακα για τη συνέχεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Προς τους: κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Υπουργό Οικονομικών κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΘΕΜΑ: «Συνέχιση του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”» Με το...

Στην απόφαση αυτή θα προσδιορίζονται οι διαδικασίες υλοποίησης, η εποπτεία, ο συντονισμός καθώς και η πιστοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχός τους καθώς και οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης στους δήμους ή τα νομικά τους πρόσωπα ή άλλους φορείς της αυτοδιοίκησης για την παροχή υπηρεσιών των δύο επιμέρους προγραμμάτων. Δέκα μήνες μετά την παρέλευση της προθεσμίας και μόλις ενάμιση μήνα πριν τη λήξη της παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία επανακαθορίζεται όλο το πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος από το νέο έτος.

Κατά συνέπεια δεν είναι εφικτή η σύναψη συμβάσεων από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα της αυτοδιοίκησης που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ενώ διακυβεύεται η συνέχιση υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας που παρέχουν περίπου 4.000 εργαζόμενοι (Κοινωνικοί Επιστήμονες, Νοσηλευτές και Οικογενειακοί Βοηθοί) και καλύπτουν 100.000 συμπολίτες μας. Σημειώνεται δε ότι σε ευρεία σύσκεψη υπό τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του περασμένου μήνα γνωστοποιήθηκε η συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) η οποία επρόκειτο να υποβάλει τις προτάσεις της ως το τέλος Οκτωβρίου, χωρίς έως σήμερα να έχει ανακοινωθεί οτιδήποτε σχετικό.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

– Εάν και πότε προτίθενται να υπογράψουν την ΚΥΑ με την οποία εκχωρείται στην ΕΕΤΑΑ η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά την 1-1-2016, προκειμένου το πρόγραμμα να συνεχιστεί κανονικά,

– Τι προτίθενται να πράξουν για την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων στις δομές του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» μετά την 31-12-2015.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!