Ερώτηση Κάτση για την άδεια παραμονής και εργασίας των μεταναστών-εργατών γης

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: - Εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θέμα: Άδεια παραμονής και εργασίας των μεταναστών-εργατών...

Συγκεκριμένα, η εξασφάλιση προσωρινής άδειας εργασίας σε όσους μετανάστες και μετανάστριες εργάζονται εποχιακά συνδέεται με δύο μείζονα ζητήματα, ένα ηθικής και ένα οικονομικής τάξεως. Από τη μια, λοιπόν, όταν πηγαίνουν μεικτά κλιμάκια ελεγκτών του ΙΚΑ, της εφορίας, κ.λπ. και κάνουν ελέγχους, οι μετανάστες που δεν έχουν άδεια εργασίας, για να μη συλληφθούν (επειδή, αν συλληφθούν, ο εργοδότης μετά δεν θα πάρει αυτούς, αλλά θα πάρει άλλους, ενώ θα υποστούν ταλαιπωρία από τις διωκτικές αρχές) κρύβονται άρον άρον όπου βρουν. Γίνονται με άλλα λόγια εύκολα αντικείμενο εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Άλυτο επίσης παραμένει το μεγάλο πρόβλημα της διαμονής τους, παρά την, έστω και ελλιπή πρόβλεψη του άρ.24 του ν.4258/2014, για ανθρώπινες και από θέμα υγιεινής κατάλληλες συνθήκες.

Από την άλλη, δίνοντας άδειες εργασίας σε όσους μετανάστες και μετανάστριες εργάζονται εποχιακά, παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες να πληρώνουν τους εργάτες γης με εργόσημο, γεγονός που εξασφαλίζει ασφάλιση σε αυτούς τους τελευταίους, έσοδα στο κράτος και αλλαγή της Για όλα τα παραπάνω ζητήματα, έχουν κατατεθεί τροπολογίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (στις 19/2/2014 στο Ν/Σ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με τίτλο «Ενιαίος Φορές Εξωστρέφειας» και στις 12/6/2015 στο Ν/Σ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας – Προσαρμογή στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ), αλλά δυστυχώς έστω και αυτό το περιορισμένο πλαίσιο δεν προωθήθηκε.

Τούτων δοθέντων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να εξασφαλιστεί μια άμεση, βιώσιμη και επωφελής λύση για τη ρύθμιση του καθεστώτος εργασίας και προσωρινής διαμονής ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών που ζουν και εργάζονται ως εργάτες γης, ώστε και η ακραία εκμετάλλευσή τους να σταματήσει και το κράτος να μπορεί να εισπράττει έσοδα από το εργόσημο;
2. Προτίθενται να αξιοποιήσουν υφιστάμενες ρυθμίσεις για τη διαμονή των εργατών, ώστε άμεσα να διαβιούν σε πιο ανθρώπινες συνθήκες; Κρίνεται οριστικά επαρκής η διευθέτηση του προβλήματος της διαμονής των εργατών μόνο από τα όσα προβλέπει το άρ.24 του ν.4258/2014;
In this article

Join the Conversation