Χρεώσεις σε κτηνοτρόφους και καλλιεργητές που μίσθωσαν εκτάσεις σύμφωνα με την αριθ.95/75 πράξη του Υ.Σ

Σύμφωνα με ενημέρωση απο το τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές που μίσθωσαν εκτάσεις σύμφωνα με την...

Σύμφωνα με ενημέρωση απο το τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσπρωτίας, οι κτηνοτρόφοι και καλλιεργητές που μίσθωσαν εκτάσεις σύμφωνα με την αριθ.95/75 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του Ν.4061/2012, τις κτηνοτροφικές περιόδους 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014, θα πρέπει να προσέλθουν στα Γραφεία της Υπηρεσίας Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού ώστε να ενημερωθούν για τις οφειλές τους (μη καταβολής των μισθωμάτων για τα παραπάνω έτη).

Καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή των μισθωμάτων ορίζεται η 29-02-2016.

Μετά το τέλος της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας τα μισθώματα τα οποία δεν θα έχουν καταβληθεί θα βεβαιωθούν στην Δ.Ο.Υ.

In this article

Join the Conversation