Υπεγράφη η έγκριση πρόσληψης Γυμανστών στους Ο.Τ.Α. 2 θεσεις στο νομικό πρόσωπο του Δήμου Σουλίου

Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση για την έγκριση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι...

Υπεγράφη και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση για την έγκριση πρόσληψης πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σκοπό τη στελέχωση των Ο.Τ.Α. και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, οι οποίοι υλοποιούν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) έτους 2015-16.

Για τη χρονιά 2015-16 θα προσληφθούν 1.534 γυμναστές για Προγράμματα Άθλησης που απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές και ηλικιακές ομάδες αθλουμένων σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτούς οι τέσσερις (4) είναι για τη Θεσπρωτία. Όσοι επιλέγονται για να εργαστούν στα Π.Α.γ.Ο. υπογράφουν σύμβαση εργασίας με το… φορέα υλοποίησης του προγράμματος διάρκειας έως 8 μήνες, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο, Υ.Π.26869/1−10−2013 (ΦΕΚ 2527/Β’/8−10−2013).

Οι συγκεκριμένες θέσεις Γυμναστών στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, αναλυτικά κατανέμονται ως εξής:

Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σουλίου, δύο (2) θέσεις και Ν.Π.Ι.Δ. Προσχολική Αγωγή Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας, δύο (2) θέσεις.

In this article

Join the Conversation