295.000 ευρω για νέα αποδυτήρια στο γήπεδο 49 Προκρίτων

Την κατασκευή νέων αποδυτηρίων για το γήπεδο 49 Προκρίτων στη Παραμυθιά, συνολικού προϋπολογισμού 295.000 ευρώ, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου. Για τον σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί...

Την κατασκευή νέων αποδυτηρίων για το γήπεδο 49 Προκρίτων στη Παραμυθιά, συνολικού προϋπολογισμού 295.000 ευρώ, ενέκρινε το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Σουλίου.

Για τον σκοπό αυτό έχει προβλεφθεί πίστωση 100.000 ευρώ, ενώ η συνολική απαιτούμενη δαπάνη θα προβλεφθεί στον προϋπ/σμό του 2016.

Ήδη έχουν καταρτιστεί οι όροι του σχετικού διαγωνισμού του έργου, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα με πιο πιθανή ημερομηνία την 15η Δεκεμβρίου.

Τα νέα αποδυτήρια, εκτός από τους χώρους των ομάδων, θα περιλαμβάνουν ιατρείο, ντουζ, γραφεία ομάδων και διαιτητών καθώς και αποθηκευτικούς χώρους, ενώ θα είναι έκτασης 225 τετραγωνικών μέτρων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 295.000 Ευρώ και αναλύεται ως εξής:
– Δαπάνη Εργασιών 175.652,39€
– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 31.617,43€.
– Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) 31.090,47€
– Αναθεώρηση 1.477,11€
– Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 55.162,60€.

In this article

Join the Conversation