340.000 ευρώ στο Δήμο Σουλίου ως εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου

Την κατανομή ποσού 340.171€, στον Δήμο Σουλίου, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του υπουργού, την οποία υπογράφει...

Την κατανομή ποσού 340.171€, στον Δήμο Σουλίου, στο πλαίσιο εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών με απόφαση του υπουργού, την οποία υπογράφει ο Γιάννης Μπαλάφας, υφυπουργός Εσωτερικών.

Οι εξοφλήσεις σε Δήμους της χώρας, αποτελούν την έβδομη ( Ζ΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανωτέρω σκοπό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009 και θα αποδοθεί σε Δήμους με Χρηματικές Εντολές του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Το ανωτέρω ποσό διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων- έργων των Δήμων της χώρας.

Με απόφαση όμως των οικείων δημοτικών συμβουλίων, δύναται τα αποδιδόμενα στους δικαιούχους ΟΤΑ ποσά, να διατεθούν κατά τη κρίση τους, είτε προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών, είτε για επενδυτικές δραστηριότητές τους και έργα.

Αναλυτικά για την Θεσπρωτία:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  617.315,54
ΣΟΥΛΙΟΥ 340.171,09
ΦΙΛΙΑΤΩΝ 385.261,30

In this article

Join the Conversation