Καθορίστηκαν τα τέλη υδρευσης στο Δήμο Σουλίου. Αναλυτικοί πινάκες

Καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο, τα τέλη ύδρευσης ως εξής: Α. Πάγιο τέλος ύδρευσης ανά υδρόμετρο : 20,00 € (10,00 € ανά εξάμηνο).Β. Συνδέσεις- Τέλος σύνδεσης νέας παροχής...

 


2.- Kαθορίζει τα τέλη άρδευσης στην τιμή των 0,15 € ανά κυβικό κατανάλωσης από τα οποία 0,03 € του κυβικού κατανάλωσης θα καλύπτουν λειτουργικά έξοδα της υπηρεσίας άρδευσης.

In this article

Join the Conversation