Ημερίδα στο 1ο Δημοτικό Σχολειο Παραμυθιάς με θέμα: Αναπηρία & Αθλητισμός