Η απάντηση της Digea στον Β. Γιόγιακα για τα προβλήματα στο σήμα της Θεσπρωτίας

Την εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας στο κέντρο εκπομπής «Φαρμακοβούνι» για την αντιμετώπιση της διακοπής του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ έχει σχεδιάσει...

Την εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας στο κέντρο εκπομπής «Φαρμακοβούνι» για την αντιμετώπιση της διακοπής του ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης στο δίκτυο της ΔΕΗ έχει σχεδιάσει η DIGEA, όπως αναφέρεται σε επιστολή του Γενικού Διευθυντή της DIGEA προς τον Β. Γιόγιακα.

Η απάντηση ήλθε σε συνέχεια της επιστολής του βουλευτή Θεσπρωτίας προς την DIGEA με την οποία η εταιρεία καλείται να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την οριστική αποκατάσταση των προβλημάτων εκπομπής ψηφιακού σήματος σε διάφορες περιοχές της Θεσπρωτίας.

Στην επιστολή της DIGEA αναγνωρίζεται ότι οι διακοπές του τηλεοπτικού σήματος στο κέντρο εκπομπής «Φαρμακοβούνι» είναι «ομολογουμένως σημαντικές» και αποδίδονται σε «συχνές» και «εκτεταμένες» διακοπές της ΔΕΗ. Αναφέρεται επίσης ότι η εταιρεία μελετά, εκτός από την εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας, τρόπους βελτίωσης της τροφοδοσίας του σήματος (ΟΤΕ, δορυφόρος κλπ) και στα τρία κέντρα εκπομπής του νομού (Ηγουμενίτσα, Φαρμακοβούνι, Ψάκα).

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!