Επαναληπτική δημοπρασία για τα 17 απο τα 30 Δημοτικά αγροτεμάχια

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς την 21 η Δεκεμβρ ίου 201 5 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12.00 έως 13.00,...

Επαναληπτική δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Παραμυθιάς την 21 η Δεκεμβρ ίου 201 5 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12.00 έως 13.00, ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 1 του Π/Δ 270/81. Τα εκμισθούμενα αγροτεμάχια είναι τα παρακάτω:

1. ΡΑΧΟΥΛΙ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 101, Στρέμ.: 18,350
2. ΡΑΧΟΥΛΙ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 148 Στρέμ.: 9,100
3. ΡΑΧΟΥΛΙ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 470 Στρέμ.: 17,870,
4. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 194 Στρέμ.: 3,953
5. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 190 Στρέμ.: 10,388
6. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 55 Στρέμ.: 5,826
7. ΞΗΡΟΛΟΦΟΣ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 185 Στρέμ.: 15,414,
8. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 1 Στρέμ.: 5,207
9. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 151 Στρέμ.: 1,652
10. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 46 Στρέμ.: 4,597
11. ΣΕΒΑΣΤΟ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 49 Στρέμ.: 2,463
12. ΣΕΒΑΣΤΟΥ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 153 Στρέμ.: 1,984,
13. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 426 Στρέμ.: 4,468,
14. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 419 Στρέμ.: 17,610,
15. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 580 Στρέμ.: 11,500
16. ΠΡΟΔΡΟΜΙ, ΑΡ. ΤΕΜΑΧΙΟΥ 173 Στρέμ.: 18,709
17. ΚΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΑ, ΑΡ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ 36 Στρέμ.: 6,290

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) χρόνια, από 01-01-2015 έως 31-12-2021, με δικαίωμα παράτασης για άλλα έξι (6) χρόνια, εφόσον ζητηθεί από τον μισθωτή με αίτησή του κατά τον 6ο χρόνο της μίσθωσης. Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Θωμά Σπύρου καθημερινά και ώρες 08:00 – 14:00, Διεύθυνση K. Καραμανλή (Παραμυθιά), Τηλέφωνο 2666360114, FAX : 2666024155

In this article

Join the Conversation