Ερωτηση Γιογιακα στη Βουλή για τα λάθη σε βεβαιώσεις οφειλών για τον Ε.Ε.Τ.Α

Την ανάγκη να εξυπηρετηθούν άμεσα οι καταναλωτές που ζητούν να διορθωθούν λάθη σε βεβαιώσεις οφειλών για τον Ε.Ε.Τ.Α και επισημαίνει με ερώτησή του προ τον Υπουργό Οικονομικών ο...

Την ανάγκη να εξυπηρετηθούν άμεσα οι καταναλωτές που ζητούν να διορθωθούν λάθη σε βεβαιώσεις οφειλών για τον Ε.Ε.Τ.Α και επισημαίνει με ερώτησή του προ τον Υπουργό Οικονομικών ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Β. Γιόγιακας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
ΘΕΜΑ: «Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του Ε.Ε.Τ.Α.»

Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ 1101/2013, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ ΠΟΛ.1062/20-03-2015) καθορίζεται μεταξύ άλλων η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης των ανείσπρακτων υπολοίπων του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.). Στη σχετική απόφαση (άρθρο 2) αναφέρεται ότι αν, κατά τη διασταύρωση των δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος, στοιχείων ακινήτων κ.α.) με τις μηχανογραφημένες καταστάσεις της Δ.Ε.Η., δεν είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου ή επικαρπωτή του ακινήτου και δεν έχει συμπληρωθεί στα αρχεία της ΔΕΗ έγκυρος Α.Φ.Μ., η κατάσταση αποστέλλεται στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, για εύρεση του υπόχρεου και βεβαίωση του φόρου. Στη συνέχεια προβλέπεται η διαδικασία διαγραφής ή/και μετεγγραφής του φόρου στην περίπτωση όπου ο καταναλωτής δεν ταυτίζεται με τον κύριο ή επικαρπωτή του ακινήτου για το οποίο οφείλεται Ε.Ε.Τ.Α.. Σύμφωνα με καταγγελίες καταναλωτών οι οποίοι το τελευταίο εξάμηνο έλαβαν ειδοποιήσεις για την εξόφληση οφειλών του Ε.Ε.Τ.Α., διαπιστώνονται σφάλματα στην ταυτοποίηση του οφειλέτη και στον υπολογισμό του οφειλόμενου ποσού. Παρά το γεγονός ότι η Δ.Ο.Υ., στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ακίνητο, είναι αρμόδια τόσο για τη βεβαίωση και την είσπραξη του φόρου όσο και για την παραλαβή δικαιολογητικών εγγράφων με σκοπό τη διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων, παρατηρείται το φαινόμενο καταναλωτές να παραπέμπονται από τις Δ.Ο.Υ. στα τοπικά γραφεία της Δ.Ε.Η. και αντιστρόφως, δαπανώντας χρόνο, κόπο και χρήμα (λόγω και των προσαυξήσεων στις βεβαιωμένες οφειλές).

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός: – Ποιες οδηγίες έχουν δοθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σχετικά με την υποδοχή αιτημάτων για τη διόρθωση λανθασμένων στοιχείων σε βεβαιωμένες οφειλές του Ε.Ε.Τ.Α. αλλά και του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., – Εάν και σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων την τρέχουσα περίοδο με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών που διαπιστώνουν λανθασμένα στοιχεία σε βεβαιωμένες οφειλές του Ε.Ε.Τ.Α. αλλά και του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε..

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!