Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών καθαριότητας προϋπολογισμού 27.234€

Πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (ΑΡΩΓΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ),...

Πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού (ΑΡΩΓΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ και Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ), προκηρύσσει ο Δήμος Σουλίου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα (φορέα), για την ανάδειξη προμηθευτή ή προμηθευτών που θα αναλάβουν να προμηθεύσουν είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.234,41 € με Φ.Π.Α

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Παραμυθιάς (Κ. Καραμανλή, στην αίθουσα Δ.Σ.), την 24η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 09:30’ και ώρα λήξης η 10:00’. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 29η Δεκεμβρίου 2015, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 09:30’ και ώρα λήξης η 10:00’, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες από 09:00’ έως και 14:30’, από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Σουλίου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Μαραζόπουλος Αθ., Διεύθυνση Κ. Καραμανλή, 46200 Παραμυθιά, τηλ. επικοινωνίας 2666360132.

In this article

Join the Conversation