Ενημέρωση από τον Δήμο Σουλίου για τις προσαυξήσεις στη ρύθμιση των 100 δόσεων των δημοτικών οφειλών

Ενημερώνουμε τους δημότες μας που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων (Ν. 4321/2015), ότι η κύρια οφειλή τους προσαυξάνεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον...

Ενημερώνουμε τους δημότες μας που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων (Ν. 4321/2015), ότι η κύρια οφειλή τους προσαυξάνεται με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον (5) πέντε εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο.

Για κύρια οφειλή έως 5.000 € απαλλάσσεται από την προσαύξηση του επιτοκίου, όποιος οφειλέτης προσκομίσει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι:
α) είναι φυσικό πρόσωπο
β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετησίου εισοδήματός του 
γ) η ακίνητη περιουσία του, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 €.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σουλίου 2666360108-9.

In this article

Join the Conversation