Εκδήλωση μνήμης για τον “δάσκαλο από την Ποταμιά” Φώτη Αθανασίου