Επιστολή Μπραίμη προς νοσοκομείο Φιλιατών και ΚΥ Παραμυθίας για την Έλλειψη ιατρού στα Σουλιοτοχώρια