135.500 στον Δήμο Σουλίου απο τους ΚΑΠ 2016. 700.00 στην Θεσπρωτία

Ποσό 135.500 ευρώ στα πλαίσια της Α΄ κατανομής των ΚΑΠ του 2016 σε όλους τους δήμους της χώρας αποδίδει με απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών, στον Δήμο Σουλίου. ...

Ποσό 135.500 ευρώ στα πλαίσια της Α΄ κατανομής των ΚΑΠ του 2016 σε όλους τους δήμους της χώρας αποδίδει με απόφασή του το υπουργείο Εσωτερικών, στον Δήμο Σουλίου.  Το κονδύλι παρέχεται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού τους καθώς επίσης και λοιπών δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις μας έως την έκδοση αυτών, εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη.

Πιο συγκεκριμένα στην Θεσπρωτία:
Δ. ΣΟΥΛΙΟΥ: 135.485,82
Δ. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:  430.981,70
Δ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 146.774,65

Στα ποσά αυτά έχουν συνυπολογισθεί δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και των χώρων άθλησης , δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσόμενων σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εργαζομένων σε προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα και για ΑμεΑ,  δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού των ΤΥΔΚ των Κρατικών Περιφερειών, δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου προσωπικού που διορίσθηκε βάσει των προκηρύξεων 7Κ/06 (ΦΕΚ 475 ΑΣΕΠ) και 4Κ/07 (ΦΕΚ 218 ΑΣΕΠ) καθώς και  δαπάνες μισθοδοσίας του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που μετατάχθηκε σε Δήμους από την 1-1-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι οποίες κατά το διάστημα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015, καταβάλλονταν σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Κατεβάστε την απόφαση

In this article

Join the Conversation