Μεχρι 31.01 οι άδειες για χρήση της Λαϊκής Αγοράς

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει ότι, όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς για το 2016 θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το...

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει ότι, όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση του χώρου της Λαϊκής Αγοράς για το 2016 θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 για τη λήψη της σχετικής άδειας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.


Η Δημοτική Αρχή

In this article

Join the Conversation