Μέχρι 31.01 oι άδειες για χρήση πεζοδρομίων

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει ότι, όσοι εκ των ιδιοκτητών καταστημάτων προτίθενται να χρησιμοποιήσουν χώρο των πεζοδρομίων για το 2016 θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου...

Ο Δήμος Σουλίου ανακοινώνει ότι, όσοι εκ των ιδιοκτητών καταστημάτων προτίθενται να χρησιμοποιήσουν χώρο των πεζοδρομίων για το 2016 θα πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου το αργότερο μέχρι 31 Ιανουαρίου 2016 για τη λήψη της σχετικής άδειας.

Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.


Η Δημοτική Αρχή

In this article

Join the Conversation