Στο υποθηκοφυλάκειο τα παραχωρητήρια του αναδασμού

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον δήμο Σουλίου, τα παραχωρητήρια του αναδασμού Παραμυθιάς – Καρυωτίου, έχουν παραδοθεί στο υποθηκοφυλάκειο Παραμυθιάς. Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να παραλάβουν τα παραχωρητήρια τους...

Σύμφωνα με ενημέρωση απο τον δήμο Σουλίου, τα παραχωρητήρια του αναδασμού Παραμυθιάς – Καρυωτίου, έχουν παραδοθεί στο υποθηκοφυλάκειο Παραμυθιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να παραλάβουν τα παραχωρητήρια τους και να προχωρήσουν στις αρμόδιες ενέργειες για την μεταγραφή των ακινήτων, ΜΟΝΟ απο το υποθηκοφυλάκειο Παραμυθιάς

In this article

Join the Conversation