Την Κυριακή η Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγοράς σε εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του ισχύοντος καταστατικού, και με αριθμό απόφασης 3/2016 που έλαβε στην συνεδρίαση της 23/1/2016,...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγοράς σε εφαρμογή του άρθρου 14 παράγραφος 2 του ισχύοντος καταστατικού, και με αριθμό απόφασης 3/2016 που έλαβε στην συνεδρίαση της 23/1/2016, συγκαλεί σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη που θα γίνει, Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2016, στην αίθουσα του συλλόγου και ώρα έναρξης 11:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι
1) Διοικητικά Πεπραγμένα 2015
2) Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού 2015 και ανάγνωση έκθεσης εξελικτικής επιτροπής
3) Πρόγραμμα εκδηλώσεων 2016
4) Εκδρομή
5) Ίδρυση Χορευτικού
6) Άλλα θέματα μελών.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται 1/3ο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2016 στον ίδιο χώρο και ώρα έναρξης 19:30. Ταμειακός εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους . Η συνδρομή για το έτος 2016 είναι στα 5 Ευρώ .

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

In this article

Join the Conversation