Ο Δημήτριος Δημητρίου, νέος πρόεδρος της Αρωγής

Την παραίτησή της από πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, υπέβαλε η Μαρίνα Μπέση, μετά την επιλογή της ως προϊστάμενη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας. Κατά την διάρκεια του τελευταίου δημοτικού...

Την παραίτησή της από πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, υπέβαλε η Μαρίνα Μπέση, μετά την επιλογή της ως προϊστάμενη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Θεσπρωτίας.

Κατά την διάρκεια του τελευταίου δημοτικού συμβουλίου, ορίστικε ως νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ “ΑΡΩΓΗ”, ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτριος Δημητρίου, και αντιπρόεδρος ο αντιδήμαρχος Σταύρος Κωσταράς, ο οποίος και θα αναπληρώνει τον πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!