Προχωρούν οι διαδικασίες για την μεταφορά του 1ου κοιμητηρίου Παραμυθιάς

Με την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, την υδρογεωτεχνική μελέτη και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προχωρούν οι διαδικασίες μεταφοράς του 1ου κοιμητηρίου Παραμυθιάς από τον βυζαντινό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου,...

Με την μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας, την υδρογεωτεχνική μελέτη και την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προχωρούν οι διαδικασίες μεταφοράς του 1ου κοιμητηρίου Παραμυθιάς από τον βυζαντινό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην θέση ΛΥΚΙΑ ΣΥΚΙΑ.

Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, ανατέθηκαν στη Γεωλόγο Γιώγου Ν. Λαμπρινή, η εκπόνηση των τριών μελετών, κόστους 8.610,00€ σε βάρος του Κ.Α.: 30-7412.00.

Η μελέτη αναμένεται να παραδοθεί εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

* Σημείωση: H φωτογραφία αποτελεί προϊόν φωτομοντάζ της paramythia-online.gr και όχι μακέτα μελέτης για την διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου.

In this article

Join the Conversation