Σε εξέλιξη οι διαδικασίες μετατροπής του ειρηνοδικείου Παραμυθιάς σε νηπιαγωγείο.

Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες μετατροπής του κτηρίου του πρώην ειρηνοδικείου Παραμυθιάς σε νηπιαγωγείο. Στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση στην...

Σε εξέλιξη είναι οι διαδικασίες μετατροπής του κτηρίου του πρώην ειρηνοδικείου Παραμυθιάς σε νηπιαγωγείο.

Στην τελευταία συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Σουλίου αποφασίστηκε η απευθείας ανάθεση στην Πολιτικό Μηχανικό Νάσιου Ειρήνη η εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ».

Η συνολική αμοιβή ειναι 9.500,00 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. (11.685,00€) με Φ.Π.Α. 23%), και ειδικότερα:
α) Για τις αρχιτεκτονικές μελέτες , έναντι ποσού 8.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α.
β) Για τις Η/Μ ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες ,έναντι ποσού 1.500,00€ € χωρίς Φ.Π.Α

Η μελέτη πρεπει να παραδοθεί στο Δήμο Σουλίου, εντός προθεσμίας δύο μηνών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

In this article

Join the Conversation


error: Content is protected !!