Επιστολή Αλ. Πάσχου προς τον υπ. Εργασίας για παράταση του Ν.4320 για τους ανασφάλιστους επαγγελματίες

Αξιότιμε κε Κατρούγκαλε, ∆εδομένων των προβλημάτων ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων μας που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ∆.Ο.Υ και τους ασφαλισμένους...

Αξιότιμε κε Κατρούγκαλε,

∆εδομένων των προβλημάτων ασφαλιστικής κάλυψης των συναδέλφων μας που διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη ∆.Ο.Υ και τους ασφαλισμένους που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα προβλήματα τα οποία είχαν αντιμετωπισθεί με το άρθρο 30 του ν.4320/2015, το οποίο λήγει στις 29/2/2016 παρακαλούμε όπως δοθεί παράταση η οποία θεωρούμε ότι θα προσφέρει μία προσωρινή ανακούφιση στους έμπορους που δεν απασχολούνται ή υποαπασχολούνται και δεν έχουν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στον ΟΑΕΕ, χάνοντας οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την κάλυψή τους σε παροχές ασθενείας. Παρακαλούμε για την έγκαιρη παράταση της ισχύος της ως άνω διάταξης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, τουλάχιστον για ένα ακόμη έτος, ήτοι έως την 28/2/2017.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας 
Αλέξανδρος Πάσχος
In this article

Join the Conversation