Οι εκδηλώσεις στην Παραμυθιά για την ημέρα της Γυναίκας