Δάνειο 150.000 ευρώ για την αντικατάσταση τμημάτων της ύδρευσης της Παραμυθιάς

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες με σκοπό την σύναψη δάνειου ύψους 150.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”, αποφάσισε κατά πλειοψηφία...

Την πρόσκληση ενδιαφέροντος στις τράπεζες με σκοπό την σύναψη δάνειου ύψους 150.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ”, αποφάσισε κατά πλειοψηφία (μειοψήφησε η μείζονα αντιπολίτευση), στην τελευταία συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Σουλίου.

Η κατάρτιση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα γίνει με επόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

Το έργο αυτό αφορά την αντικατάσταση τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του κεντρικού δρόμου της πόλης και μέρος του κέντρου αυτής ( οδός Κ.Καραμανλή και το κέντρο της πόλης , -λαϊκή κ.λ.π) , τμήμα δηλαδή στο οποίο θα κατασκευάζεται και το έργο της αποχέτευσης, ενώ σκοπός σύμφωνα με την απόφαση είναι να καταστεί δυνατόν τα έργα αυτά να εκτελεστούν ταυτόχρονα, προκειμένου να αποφύγουμε την μεγαλύτερη και διπλή αναστάτωση που θα προκληθεί στο συγκεκριμένο τμήμα της πόλης.

Η παράταξη Ενωτική Κίνηση για την Ανάπτυξη, καταψήφισε την συγκεκριμένη απόφαση, γιατί όπως ανέφερε το έργο αυτό είναι χαμηλού κόστους και μπορεί να καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου, και δεν πρέπει ο δήμος να μπει στη διαδικασία δανειοδότησης

In this article

Join the Conversation